Geografia w liceum

„Geografia to nauka o Ziemi – o domu wszystkich ludzi”

Yi-Fu Tuan

  Geografia w Liceum Ogólnokształcącym w Puchaczowie to rozwijające zajęcia pozwalające uczniom na zdobycie wiedzy o otaczającym ich świecie. Liczni odkrywcy i naukowcy przez wieki badali naszą Ziemię i otaczający ją Wszechświat i teraz MY możemy z tego korzystać. Zajęcia geografii pozwalają uczniom poznać otaczających ich Świat z wielu perspektyw.

  Sala na miarę XXI wieku – zajęcia geografii odbywają się w sali lekcyjnej wyposażonej w tablicę multimedialną, najróżniejsze atlasy, mapy Europy i innych kontynentów, plansze dydaktyczne, globusy, dane statystyczne itp...


  Praca metodą projektów – najwięcej zyskujemy, sami zgłębiając dany temat, robiąc to, co sprawia nam przyjemność. Dlatego też zajęcia z geografii opierają się również na samodzielnych projektach uczniów. Nauka poprzez poszukiwanie, tworzenie prezentacji i innych projektów przynosi najbardziej wymierne korzyści. Uczniowie mogą wykazać się swoją kreatywnością i niejednokrotnie przenieść się myślami do innych krajów, w miejsca, które zachwycają pięknymi widokami.

  Fakultety przygotowujące do matury – uczniowie, którzy wybiorą na maturze geografię, zarówno w podstawie, jak i w rozszerzeniu, mogą liczyć na wsparcie na nauce. W czasie dodatkowych zajęć wiedza zdobyta na lekcjach zostanie utrwalona i poszerzona, aby maturzyści bez problemu poradzili sobie na jednym z najważniejszych egzaminów w ich życiu. Geografia to jeden z tych przedmiotów, który w czasie procesu rekrutacji na studia pozwala maturzystom aplikować na najróżniejsze kierunki.

  Wycieczki do Instytut Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej – lubelski Uniwersytet im. Marii Curie–Skłodowskiej to jeden z najlepszych ośrodków badań o Ziemi. Spotkania ze studentami, doktorantami i najlepszymi profesorami to doskonała okazja do poszerzenia swojej wiedzy.

Inspirujemy

  Geografia to przedmiot, który inspiruje, zachęca do poznawania świata, podróży. Jest mostem między wieloma dziedzinami.  Celem tych zajęć nie tylko nauczać, dedukować, zdawać pytania, ale też inspirować. Zamiłowanie do geografii może zamienić się w bardzo ciekawą przygodę. 

  W klasie pierwszej geografia realizowana będzie na 1 godzinie lekcyjnej. Natomiast w drugiej i trzeciej klasie, po wybraniu rozszerzenia uczniowie będą realizowali przedmiot w zakresie rozszerzonym w wymiarze 4 godzin lekcyjnych tygodniowo.

nauczyciel geografii IS

Opublikowano: 25 marca 2017 19:22

Kategoria: Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Zdjęcia:

Wyświetleń: 495

Wszelkie prawa zastrzeżone © Liceum Ogólnokształcące w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony