Komunikat Dyrektora

                                                                                                                              Puchaczów 23-03-2020 r.

 

Szanowni Państwo Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie.

W związku ze stanem epidemii na terenie Polski oraz zgodnie z rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie kształcenia na odległość, ustala się dla nauczycieli, rodziców i uczniów zasadę realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół w Puchaczowie.

  1. Nauczyciel kontaktuje się z uczniami w dniu, w którym ma zajęcia wg planu, podaje zadania na jedną lekcję przez dziennik elektroniczny (wiadomość do ucznia  i rodzica). Wysyłając  informacje i treści poleceń dla ucznia do godziny 10:00.
  2. Uczeń po godzinie 10:00 odbiera wiadomość, elastycznie dostosowuje wykonywanie zadań do swoich możliwości i czasu pracy w ciągu dnia.
  3. W miarę potrzeb nauczyciele będą dostępni uczniom na Skype oraz innych platformach  we wcześniej zapowiedzianym terminie i godzinie. Uczeń ma możliwość kontaktu z nauczycielem poprzez laptop, tablet lub telefon.
  4. Proponujemy nauczycielom  i uczniom pracę również na platformie www.epodreczniki.pl, CKE, OKE, pasma edukacyjne Polskiej Telewizji i Radio, platformie edukacyjnej Quizlet i innych wskazanych przez nauczycieli drogą mailową.
  5. Każdy nauczyciel założy służbowego email (innego niż do dziennika elektronicznego- ochrona danych osobowych RODO ) i powiadomi o nim uczniów oraz każdy uczeń poda swój adres email nauczycielom  w celu monitorowania i oceny pracy uczniowskiej. Wymiana adresów email nastąpi poprzez dziennik elektroniczny.
  6. Nauczyciele od dnia 26.03.2020 r. realizują zaplanowaną podstawę programową z poszczególnych przedmiotów, monitorują i oceniają prace uczniów.
  7. Sposób monitorowania i oceniania pracy uczniów wybiera nauczyciel zgodnie ze specyfiką danego przedmiotu, pozostając w zgodzie z WSO, PSO szkoły, zachowując przy tym wszelkie zasady bezpiecznej pracy w sieci.

Nasza wspólna praca w sieci nie może naruszać przepisów  obowiązującego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Bardzo proszę o szczególną troskę i pełną realizację zadań w klasach III LO i 8 SP w związku ze zbliżającym się terminem egzaminów.

Bardzo proszę Państwa Nauczycieli o to, by liczba ćwiczeń zadanych uczniom z przedmiotów
w określonym dniu nie przekroczyła dwóch.

                                                                                      Dyrektor ZS w Puchaczowie.

                                                                                     

 

Opublikowano: 23 marca 2020 12:52

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 156

Wszelkie prawa zastrzeżone © Liceum Ogólnokształcące w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony