Procedura korzystania z szatni:


 

 

1)      Przed rozpoczęciem zajęć oraz w trakcie przerw w szatni organizuje się dyżury nauczycieli. Jeśli ze względów organizacyjnych lub kadrowych nie ma takiej możliwości, opiekę sprawuje szatniarz.

2)      Szatniarz monitoruje liczbę osób korzystających w boksów w tym samym czasie.

3)      Po zakończonych zajęciach uczniowie schodzą do szatni w obecności nauczyciela prowadzącego dane zajęcia z zachowaniem odstępu 1,5m.

4)      W jednym czasie nie powinno korzystać z szatni więcej niż dwie grupy uczniów klas I - III.

5)      W przypadku większej liczby grup, należy zaczekać na opuszczenie szatni przez dwie pierwsze grupy korzystające. Wówczas z szatni będą mogły skorzystać kolejne dwie grupy uczniów.

6)      Nauczyciel pozostaje z uczniami do czasu opuszczenia szatni.

7)      Do boksu uczniowie wchodzą pojedynczo. Możliwa jest większa liczba uczniów korzystających z danego boksu, o ile zastaje zachowana bezpieczna odległość pomiędzy uczniami.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Puchaczowie

Wszelkie prawa zastrzeżone © Liceum Ogólnokształcące w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony