RADIO FRESH

Rok szkolny 2012/2013

  Czterej uczniowie liceum pod opieką nauczyciela mgr Justyny Palczewskiej-Pisarskiej realizowało projekt RADIO FRESH.
  Tematem projektu był dialog międzypokoleniowy, muzyka i media. Celem było zbliżenie do siebie pokolenia młodzieży i dorosłych. Rezultatem tego projektu było przełamanie bariery nietolerancji wśród młodzieży i dorosłych a dotyczącej upodobań muzycznych oraz ożywienie i wzbogacenie życia szkoły.
  Uczestnicy projektu zdobyli umiejętności organizatorskie, nauczyli się odpowiedzialności, pracy w radiu, przygotowywania materiałów, korzystania z różnych źródeł informacji.

Podjęte działania to między innymi:
- emitowanie w szkolnym radiowęźle muzyki różnych pokoleń i stylów,
- przygotowanie audycji i ulotek o historii i różnorodności subkultur,
- opracowanie i emisja: quizów o muzyce, koncertów życzeń i innych audycji,
- realizacja przydzielonych zadań realizowanych w ramach projektu.

Więcej informacji na stronie projektu >>

Wszelkie prawa zastrzeżone © Liceum Ogólnokształcące w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony