GENEZA POWSTANIA GIMNAZJUM (1999) i LICEUM (2002)

Reforma systemu oświaty – reforma realizowana w Polsce od 1 września 1999, która doprowadziła do przekształcenia obowiązującego od 1968r. dwustopniowego systemu szkolnictwa w strukturę trzystopniową. Jej autorem był minister prof. Mirosław Handke. W myśl nowej ustawy o systemie oświaty wszyscy absolwenci sześcioletniej szkoły podstawowej kontynuują naukę w trzyletnim gimnazjum – obowiązkowej szkole średniej pierwszego stopnia.

1999/2000 POWOŁANIE GIMNAZJUM

Uchwałą nr VII/44/99 Rady Gminy w Puchaczowie z dnia 12 marca 1999r. powołano publiczne Gimnazjum w Puchaczowie przy ul. A. Mickiewicza po dwie klasy w Puchaczowie, Ostrówku i Nadrybiu na okres przejściowy do 2001r.

Rok szkolny 1999/2000 był pierwszym rokiem funkcjonowania Gimnazjum w Puchaczowie, którego dyrektorem została p. Ewa Staropiętka–Kuna. P. Dyrektor pełniła swoje obowiązki w trudnych warunkach, ponieważ dojeżdżała do trzech szkół, w których uczono gimnazjalistów.

Wychowawcami pierwszych klas gimnazjum w roku szkolnym 1999/2000 byli:

p. Elżbieta Bedlińska i p. Krzysztof Szczepański (w Puchaczowie)

P. Hanna Tołubińska i p. Maria Głowala (w Nadrybiu)

p. Urszula Przystup i p. Marzanna Wróbel-Kraska (w Ostrówku)

12 października 1999r. gimnazjaliści przystąpili do pierwszego w historii szkoły ślubowania klas pierwszych.

2000/2001 OTWARCIE BUDYNKU GIMNAZJUM W PUCHACZOWIE

W roku szkolnym 2000/2001 uroczyście otwarto budynek Gimnazjum w Puchaczowie, mieszczący się przy SP im. A. Mickiewicza w Puchaczowie. Do dyspozycji uczniów 12 klas gimnazjum (6 klas drugich i 6 klas pierwszych) oddano 6 nowych sal lekcyjnych, w tym jedną komputerową, świetlicę szkolną i dużą stołówkę, która rozpoczęła wydawanie dwudaniowych posiłków od października 2000r.

10 czerwca 2001r. w ramach obchodów Dni Puchaczowa, miały miejsce pierwsze Dni Otwarte Gimnazjum w Puchaczowie. Mieszkańcy gminy, przedstawiciele lokalnych władz oraz zaproszeni goście mogli osobiście przekonać się, jak efektywnie rozwija się placówka szkolna i jakie atrakcje oferuje swoim uczniom.

2002/2003 POWOŁANIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

W roku szkolnym 2002/2003 uchwałą Rady Gminy w Puchaczowie z dnia 26 marca 2002r. powstaje Liceum Ogólnokształcące w Puchaczowie, które razem z Gimnazjum tworzą Zespół Szkół w Puchaczowie.

UCZNIOWIE UCZĄ SIĘ W NOWYM BUDYNKU DOŁĄCZONYM DO GIMNAZJUM

W roku szk. 2007/2008 do LO wprowadzono trzy innowacje dydaktyczne: klasy o specjalności „Podstawy edukacji wojskowej”, „Podstawy kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej” oraz „Podstawy dziennikarstwa”, w oparciu o autorskie programy nauczania opracowane przez nauczycieli ZS w Puchaczowie (A. Kajak, T. Szymańska, D. Onyszko, P. Giszczak, C. Michalska, E. Grzebała, M. Błaziak i O. Szafran)

2003/2004 WŁĄCZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO ZESPOŁU SZKÓŁ W PUCHACZOWIE

W roku szkolnym 2003/2004 uchwałą Rady Gminy Puchaczów z dnia 19 sierpnia 2003r. do ZS w Puchaczowie zostaje włączona SP im. A. Mickiewicza w Puchaczowie.

2004/2005 NADANIE IMIENIA I POŚWIĘCENIE  SZTANDARU GIMNAZJUM W PUCHACZOWIE

Projekt nadania imienia realizowano na przestrzeni dwóch lat: 2002-2004. Koordynatorem działań była Dyrekcja szkoły: p. E. Staropiętka–Kuna i p. E. Bedlińska. W realizację projektu włączyła się cała społeczność szkolna, z dużą pomocą rodziców uczniów. Z ogromnym zaangażowaniem gromadzono fundusze na zakup sztandaru szkoły, którego projekt opracowały p. E. Bedlińska i p. A. Zgórska. Panie E. Staropiętka–Kuna, W. Ukalska, A. Jasielska napisały słowa hymnu szkoły, do którego muzykę skomponowała p. D. Kubuśka–Adamiak.

5 października 2004r. Rada Gminy Puchaczów podjęła uchwałę nr XIX/128/04 w sprawie nadania Gimnazjum w Puchaczowie imienia Jana Pawła II.
16 października 2004r. nastąpiła kulminacja dwuletnich starań i oczekiwań: uroczystość nadania imienia i przekazania sztandaru Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie.

2011/2012 OTWARCIE ORLIKA

Dnia 8 września 2011r. oddano do użytku uczniów Zespołu  Szkół kompleks boisk „Orlik”. W uroczystości uczestniczyły m.in. władze samorządowe i Lubelski Kurator Oświaty p. Krzysztof Babisz.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Liceum Ogólnokształcące w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony